safarioffroad4x4.com

กระดานภาพ หมวดรถซูซูกิ / SUZUKI

Post New Discussion

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.251.102)

++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

Suzuki Vitara 4x4

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smileySuzuki Vitara 4x4 คันนี้ท่านเจ้าของรถใช้งานกันมาตั้งแต่ป้ายแดง จนถึงปัจจุบันนี้ และมีเหตุผลที่จะต้องนำไปใช้งานกันอย่างจริงๆจังๆในพื้นที่ทุรกันดาร จึงต้องนำมาปรับแต่งกันชุดใหญ่ที่สำนัก Safari4x4 ครับ

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smileyจัดการเรื่องระบบช่วงล่างกันก่อนเลย พร้อมยกสูงขึ้นไปอีก 2.5"

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smileyช่วงล่างเก่าเดิมๆติดรถมาใช้งานมานาน จัดการปลดระวาง

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

broken heart

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

angry

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

yesชุดยกช่วงล่างใหม่ สูง 2.5" โช็คพร้อมสปริง  พิเศษตรงโช็คหลังปรับนุ่มหนึบได้ 9 ระดับของ KARRMAN

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smileyซ่อมบำรุงช่วงล่างจุดที่เสื่อมสภาพและเสียหายจากการใช้งาน ไปตามกาลเวลา ไปเลยทีเดียว

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smileyสปริงหลังเปลี่ยนใหม่เป้นสปริงยก และหนึบขึ้น

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.147.88)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.116.90)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smileyโช็คหลังเลือกใช้ KM ปรับนุ่ม 9 ระดับ

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.116.90)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.116.90)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.116.90)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.116.90)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smileyโดยรวมสูงขึ้นจากเดิม 2.5"

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.116.90)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.116.90)

Re: ++ SUZUKI VITARA 5 doors 4x4 ยกสูงช่วงล่าง 2" พร้อมแต่งอุปกรณ์เสริม รอบคัน โดยสำนัก Safarioffroad4x4 ++

smiley

แสดงความคิดเห็น

You need to login before reply

QRcodethai@safari4x4
KARRMAN SHOCK RANCHO HI-LIFTJACK PIAA ARB SAFARISNORKEL
QRcodeinternational@safari4x4
SUZUKI WESTCOAST PROCOMP WARN LIGHTFORCE กันแคร้งอลูมิเนียม PIAK RAYONG